• TOTEUTETTAVA PALVELU
    Rakennussuunnitelma
    A-Insinöörit/ Hannu Kivelä
  • TILAAJA
    Kaakkois-Suomen tiepiiri
  • VALMISTUMISVUOSI
    2011

Valtatie 6 Ahvenlampi-Mansikkala

Otetaan käyttöön 2011, Lappeenranta - Imatra

Valtatie 6 on yksi Suomen tärkeimpiä pääväyliä.  Lappeenranta – Imatra -tien rakentaminen eritasoliittymillä varustetuksi nelikaistaiseksi sekaliikennetieksi käynnistyi loppusyksystä 2007. A-Insinöörit on ollut vahvasti mukana hankkeen toisen, Joutsenosta Imatralle ulottuvan vaiheen suunnittelussa.

Käyttöön uusi tie on vihitty vuonna 2011.  A-Insinöörien rakennussuunnitteluun on kuulunut mm. 20 km valtatien parantamista, 2 uutta ja 5 parannettavaa eritasoliittymää, 22 siltaa, melusuojauksia 8 km sekä pohjavesisuojauksia 7 km.

Referenssejämme