• TOTEUTETTAVA PALVELU
    Rakenne- ja valmisosasuunnittelu
    A-Insinöörit, Timo Leppänen
  • TILAAJA
    Åf-Consult Oy ja Jyväskylän Voima Oy
  • VALMISTUMISVUOSI
    2010

Keljonlahden voimalaitos

2007-2010, Jyväskylä

Moderni turvetta ja biopolttoainetta käyttävä voimalaitos valmistui Jyväskylän Keljonlahteen keväällä 2010. Voimalaitoksessa tuotetaan sekä kaukolämpöä että sähköä. Ekotehokas ja lähiympäristön ehdoilla rakennettu voimalaitos täyttää teknologialtaan tulevaisuuden ympäristökriteerit. Esimerkiksi savukaasut puhdistetaan sähkösuotimella ja niiden sisältämä lämpö hyödynnetään syöttöveden esilämmityksessä ennen kuin savukaasut johdetaan 140 metriä korkeaan savupiippuun.

A-Insinöörit on toteuttanut voimalaitoksen rakenne- ja valmisosasuunnittelun. Monipuoliseen suunnittelukokonaisuuteen kuuluivat turbiinihalli, polttoaineen vastaanotto, junan purku, kattilarakennus, SK-puhallinhuone, ESP-alueen betonirakenteet, LTO-rakennus, toimisto- ja valvomorakennus, vedenkäsittely- ja sähkötilarakennus, savupiipun perustukset sekä tukimuurien, kanaalien, maanpaineseinien yms. betonirakenteet