• TOTEUTETTAVA PALVELU
  Rakennesuunnittelu
  A-Insinöörit/ Stina Linne
  Rakennuttaminen
  A-Insinöörit / Mikko Tarri
 • TILAAJA
  As Oy Näsinamuri
 • VALMISTUMISVUOSI
  2012

As Oy Näsinamuri - Vuoden Julkisivu 2012

2012

Hyvällä yhteishengellä, täsmällisellä suunnittelulla ja projektinjohdolla päästiin huippuluokan lopputulokseen

As Oy Näsinamuri on vuonna 1977 rakennettu kohde, joka sijaitsee Tampereella osoitteessa Amurinkatu 2. Kiinteistössä tehtiin mittava julkisivusaneeraus kesän 2012 aikana. Julkisivuremontti tuli ajankohtaiseksi koska erilaisia pieniä vaurioita ja ongelmia oli ilmennyt vuosien varrella mm. klinkkerilaattojen irtoamisia, paikallisia korroosiovaurioita ja saumauksen vaurioita. Todettujen ongelmien ja laaditun kuntoarvion sekä PTS:n perusteella taloyhtiö tilasi perusteellisen julkisivujen kuntotutkimuksen.

Hankesuunnitteluvaiheessa tarkasteltiin useampia erilaisia korjausvaihtoehtoja ja korjausten laajuuksia. Koko hankkeen erityispiirteenä voidaan pitää myös sitä, että heti hankesuunnitteluvaiheesta lähtien hankkeessa hyödynnettiin tehokkaasti 3D-tietomallinnuksen mahdollisuutta. Erityisen suuressa roolissa 3D-visualisoinnit olivat kun eri ratkaisuja esiteltiin taloyhtiön osakkaille. 3D-havainnenäkymiä hyödynnettiin myös urakkalaskenta-aineistossa.

Hallituksen hankkeelle asettamat tiukat tavoitteet saavutettiin

Taloyhtiön hallitus asetti hankkeelle selkeät tavoitteet. Arkkitehtonisesti haluttiin onnistunut lopputulos ja positiivisesti erottuva ilme.  Julkisivukorjaus ja sen jälkeen toteutettu piharemontti muodostavat hienon viimeistellyn kokonaisuuden, joka on saanut oman talon asukkaiden lisäksi kiitosta myös lähiympäristön asukkailta.
Lisäksi erityistä painoarvoa annettiin energiankulutuksen pienentämiselle sekä asuntojen ääneneristävyyden parantamiselle. Energiasäästötavoitteeksi asetettiin vähintään 15 % säästö kokonaislämmitysenergian kulutuksessa remontin jälkeen verrattuna lähtötasoon.