• TOTEUTETTAVA PALVELU
  Rakennuttaminen
  A-Insinöörit, Timo Hujanen
 • RAKENNUTTAJA
  Liikennevirasto
 • VALMISTUMISVUOSI
  2011

   

 

 

  Kilpilahden uusi tieyhteys

  Loppuvuodesta 2011 liikenteelle avattu  noin kuusi kilometriä pitkä tieyhteys Sipoon Boxista Porvoon Kilpilahteen paransi alueen ympäristöturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. A-Insinöörit toimi hankkeessa rakennuttajana projektipäällikkönään Timo Hujanen.

  Hankkeeseen kuului mm. kolmen siltaa, eritasoliittymä, tien valaistus kokonaisuudessaan sekä jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen välille Borealis–Nesteentie, Nesteentien parantaminen Kulloossa sekä yksityistien toteuttaminen. Asutuksen kohdalle Boxissa on rakennettu meluvallit ja -kaiteet. 

  Kilpilahden uusi tieyhteys, maantie 11746, kulkee Sipoon Boxista Kilpilahteen. Pohjoisessa tie alkaa maantieltä 170 (Uusi Porvoontie) ja suuntautuu Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolitse maantielle 148 (Nesteentie) Kullooseen.

   

  .