• TOTEUTETTAVA PALVELU
    Rakennussuunnitelma
    A-Insinöörit/ Pertti Juhola
  • TILAAJA
    NCC Property Development Oy
  • VALMISTUMISVUOSI
    2011

Alberga Business Park

2011

Suomen ensimmäinen A-energialuokan toimistotalo Alberga Business Park valmistui Espoon Leppävaaraan loppuvuodesta 2011.
 

A-Insinöörit vastasi hankkeen rakennesuunnittelusta Pertti Juholan johdolla. ”Rakennesuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota rakenteiden höyryn- ja ilmantiiveyden sekä kylmäsiltojen välttämiseen. Suunnittelun edetessä todettiin, että rakentamismääräyskokoelman U-arvovaatimukset riittävät A-energialuokan saavuttamiseen, jos varmistetaan hyvä ilmatiiveys ja ilmanvaihto varustetaan kyllin tehokkaalla lämmön talteenottolaitteistolla”, Pertti kuvaa kohteen rakennesuunnittelua.

Hankkeen laajuus oli kaikkiaan 13 000 neliömetriä.

Koska Alberga Business Park tarjoaa tulevaisuuden toimistoympäristön ja huippuluokan sijaniin, toimivat tilat nykyisin myös A-Insinöörit suunnittelun toimipaikkana Espoossa. Uudet, viihtyisät ja ympäristöluokitellut toimitilat ovat hyvien liikenneyhteyksien solmukohdassa, joten ne osaltaan lisäävät työssäviihtyvyyttä ja työmotivaatiota.

Lisätietoja Alberga Business Parkista