Tutkimus ja kehitys

Haluamme olla mukana kehittämässä opetusta ja vaikuttamassa keskeisten rakennusalan oppilaitosten opetustoimintaan. A-Insinöörien johto osallistuu korkeakoulujen ja yliopistojen neuvottelukuntien toimintaan ja henkilökunta toimii sivutoimisina oppilaitosten opettajina keskeisissä ammattiaineissa.

Nuoret työntekijät rekrytoidaan oppilaitoksista kesätyöharjoitteluun ja suhde jatkuu usein seuraavana vuonna tutkimustyön merkeissä. A-Insinööreillä tehdään toimintojen kehittämiseksi vuosittain useita insinööri- ja diplomitöitä. Valmistumisen jälkeen tutkinnon suorittaneelle on yleensä tarjolla vakituinen työpaikka. Uudet siirtyvät työntekijät käyvät läpi yrityksen perehdyttämisohjelman.

Tutkimusprojektit ovat liittyvät usein uusien palvelujen tuotteistamiseen, toiminnan tehostamiseen, eurokoodeihin, tietomallinnukseen, energiaan, työturvallisuuteen, suunnitteluohjelmien käytön kehittämiseen ja ympäristö- sekä elinkaaritekniikkaan. Tutkimukset tehdään yleensä yhdessä kumppaniverkostomme eri toimijoiden kanssa. Olemme edelläkävijöitä toimivien ja tarkoituksenmukaisten suunnittelu- ja projektinjohtotyökalujen käyttöönotossa. Teemme mm. yhteistyötä kv. ohjelmistotoimittajien kanssa. Rahoituslähteinä on käytetty myös julkista rahoitusta kuten TEKESin ja TE-keskuksen rahoitusta.

Jos kiinnostuit tutkimus- ja kehitystoiminnastamme ja haluat jatkaa keskustelua aiheesta, ole hyvä ja ota yhteys tekninen johtaja Olli Saariseen.

Referenssejämme